ZAGREVANJE OBJEKTA

Jednodnevnim pilićima za optimalan rast i razvoj posebno je bitno da im obezbedimo odgovarajuću temperaturu. Temperaturu moramo namestiti pre samog useljenja. Početna temperatura za jednodnevne piliće je poželjna u intervalu od 32 do 34 celzijusovih stepeni.

Prevelika toplota dovodi do dehidracije pilića, dok niska temperatura slabi snagu za rast i razvoj pilića. Obezbeđivanje optimalne temperature i sprečavanje variranje iste je veoma bitan korak.

Sledeći bitan korak je postepeno spuštanje temperature. Ovim načinom postižemo efikasan razvoj sopstvenog mehanizma regulisanja temperature kod pilića.

Živina je izrazito osetljiva na nivo vlage u vazduhu. Ukoliko je suv vazduh služokoža im postane osetljiva i lakše obolevaju od raznih bolesti. Ukoliko je vazduh u kontinuitetu suv opšti razvoj pilića se usporava. Međutim ukoliko je vlaga u vazduhu prevelika dolazi do stvaranja idealnih uslova za pojavu plesni. I perje pilića može da postane vlažno i smanjuje im se sposobnost termoregulacije. Ovo isto dovodi do smanjivanja imuniteta. Do 10-og dana tova potrebna vlaga je 70 do 75%, a nakon 10-og dana 50 do 60%. U uslovima proizvodnje na malim i srednjim gazdinstvima nije lako stvoriti optimalne uslove vlage vazduha, ali postoji nekoliko efikasnih načina. Prskanjem zida objekta ili dela poda koji nije pod prostirkom (nedostupno pilićima). Razvojem pilića veliki nivo vlage u vazduhu smanjujemo provetravanjem.

Leti grejanje treba uključiti najkasnije 24 časa, a zimi i 36 časova  preuseljenja pilića, kako bi se postigla optimalna temperatura od 32 stepena celzijusa u visini od 20cm od poda.

Za kontrolu temperature na visini od 20cm postavite termometre

Radi uštede u grejanju u objekat se mogu postaviti krugovi od lesonita iznad kojih se postavlja grejno telo (veštačka kvočka) ili se objekat može najlonskim zavesama pregraditi na 1/3 u prvih 7-10 dana tova.

Download Preuzmite uputsvo