Nekoliko sati pre useljavanja napunimo pojilice vodom, da bi njena temperatura postigla minimalnu temperaturu od 25 celzijusovih stepeni do momenta useljavanja jednodnevnih pilića. U prvim danima života potrebno je uneti i dodatne ručne pojilice kako bi se pilići lakše snašli i odmah počeli da piju vodu. Nakon napunjene starosni dobi od 7 dana sledi korak smanjivanja temperature vode, koje utiče i na održavanje dobre svarljivosti hrane i smanjujemo mogućnost smrtnosti. Pojilice treba da postavimo na način da su na svakih 1 metar dostupne pilićima. Voda za piće mora da bude čista.

Potrošnja vode se menja srazmerno promeni temperature okruženja. Pojilice nikada ne smeju biti prazne. Brojleri se poje uvek na istoj pojilici i veoma teško prelaze na drugu ukoliko je prazna ona na koju su navikli.

U ovom periodu konverzija hrane se drastično smanjuje. Takođe visina pojilice treba da prati rast pilića, odnosno da im je uvek malo iznad visine njihovih leđa.

Hranilice takođe moraju biti napunjene hranom pre dolaska pilića. Potrebno je dodati plitke tacne za hranjenje kako bi se dostupnost hrane olakšala pilićima na početku tova.

Download Preuzmite uputsvo