U procesu tova brojlera utemeljeno se koristi sledeći način osvetljenja: 22 do 23 sata osvetljeno i 1 do 2 sata mračnog perioda. U prva dva dana poželjno je osvetljenje u intervalu od 24 sata.

Ovo je potrebno da bi se životinje upoznale i navikle na svoje okruženje.

Od 3. dana uvodimo 1 do 2 sata mračnog perioda. Od ovog dana potrebno je da i intenzitet osvetljenja postepeno smanjujemo, i to na taj način da do 3 nedelje starosti smanjimo na polovinu. Stalna svetlost snažnog intenziteta dovodi do agresivnog ponašanja i kanibalizma.

Download Preuzmite uputsvo