Naseljavanjem jednodnevnih pilića započinje ciklus tova na farmi. Veoma je važno da se naseljavanje izvrši efikasno i pravilno – u već pripremljene objekte. O pripremi objekata već je bilo reči u prethodnim poglavljima, a prilikom naseljavanja posebno treba obratiti pažnju na sledeće:

 • Utvrdite vreme dopremanja pilića na farmu i budite spremni da istovarite i smestite piliće što brže
 • Ne odlažite unošenja pilića, jer može doći do dehidriranja i drugih problema
 • Izmerite i izbrojte piliće u određenom broju kutija (5%) da bi ste utvrdili prosečnu težinu jednodnevnih pilića i njihov broj na uzorku
 • Kutije sa pilićima odmah po unosu treba rasporediti ravnomerno duž objekta. Kutije sa pilićima ne smeju se slagati jedna na drugu u objektu, jer to može dovesti do pregrevanja i gušenja pilića.
 • Praznite kutije pažljivim istresanjem na prostirku i raspoređujte ih  oko hranilica i pojilica.
 • Uginuli i škartirani pilići se uklanjaju, a potrebno je uzorke dati na analizu u specijalističku veterinarsku ustanovu
 • Proverite dostupnost hrane i vode
 • Proverite temperaturu prostirke i vazduha u zoni kretanja pilića
 • Pri useljenju se u cilju smanjenja stresa i smirenja pilića preporučuje smanjenje intenziteta svetla, a nakon useljenja svih pilića intenzitet svetla treba vratiti na jači  intenzitet (30-40 lux-a).

Prvih 7 dana u životu pileta su najbitniji za njegov kasniji razvoj i napredovanje. Ono u ovoj fazi života trpi veoma burne promene jer iz inkubatora dolazi na farmu, menja sredinu, počinje da se hrani, osetljivo je na niske temperature, razvija svoj imuni sistem, itd. Ako u prvih 7 – 10 dana napravimo greške i propuste, one se kasnije nikako ne mogu nadoknaditi. Zato se pilići moraju posebno paziti, redovno obilaziti i kontrolisati. Na svaki, pa i najmnji signal da nešto nije u redu, treba odmah reagovati.

Osnovne stvari koje teba proveriti su sledeće:

 • Posle 1-2 časa proverite vodu, hranu, temperaturu i kvalitet vazduha i napravite korekciju ako ima  potrebe
 • Posmatrajte da li su pilići počeli da konzumiraju vodu i hranu
 • Posmatrajte ponašanje pilića i distribuciju pilića, jer je ona odličan indikator bilo kakvih eventualnih problema sa sistemom za hranjenje, pojenje, ventilaciju i grejanje (zadovoljni pilići su veseli i ravnomerno raspoređeni)
 • Proverite nakon par sati da li je pilićima prijatno sa aspekta temperature

Pilići kojima temperatura odgovara će bti raspoređeni ujednačeno, pijukaće,  konzumiraće hranu ivodu, i odmarati

 • Posle nekoliko sati od useljenja pilića uradite test voljki i nogica

Test voljki radi se tako šti se proveri minimum 100 pilića sa različitih mesta u objektu. Prstima se, zatim opipa voljka da se vidi da li je u njoj ima hrane ili vode.

 • Pilići treba da imaju pune i mekane voljke u kojima se nalaze hrana i voda. Ako test uradite 8 sati po uslejenju 85% pilića treba da ima pune voljke, a 24 sata posle useljenja minimum 95% voljki treba da je puno i gipko pri pregledu.

 

Test nogica radi se 3 sata po useljenju tako što se nogice pileta prislone na obraz ili vrat i proceni se da li su tople. Ukoliko su hladne – otkrijte razloge hladnih nogica, a oni mogu biti:

 • Loši uslovi transporta i spor istovar
 • Nedovoljna temperatura u objektu
 • Hladan i vlažan pod; nedovoljno zagrejana prostirka
 • Nedovoljna izolacija
 • Loša ventilacija, promaja
 • Otvoreni prozori i vrata, loša izolacija, otvori kroz koje prolazi vazduh i hladi piliće

Download Preuzmite uputsvo