U objektima za eksploataciju roditeljskog jata živina se drži od svoje 20. nedelje pa do završetka procesa eksploatacije u njihovoj 70toj nedelji starosti. Tada se prodaje klaničarima kao veoma traženo i kvalitetno meso.U objektima za eksploataciju roditeljskog jata živina se drži od svoje 20. nedelje pa do završetka procesa eksploatacije u njihovoj 70toj nedelji starosti. Tada se prodaje klaničarima kao veoma traženo i kvalitetno meso.

Trenutno posedujemo 6 objekаta ukupne površine preko 8000 kvadratnih metara. U svakom objektu se nalazi po 8000 koka i 1000 petlova. U dva objekta se nalazi živina hibrida Hubbard Flex www.hubbardbreeders.com  a u tri je hibrid Ross308  http://en.aviagen.com/brands/ross/.

Izbor hibrida vršimo na osnovu zahteva velikih kupaca.Kao i objekat za odgoj i ovi objekti su opremljeni po najvišim standardima u oblast dobrobiti životinja i ni u jednom segmentu ne zaostaju za objektima u Evropskoj uniji . Objekti su pravljeni u periodu od 2004. godine do 2017. godine a u zadnje dve godine su urađena produženja objekata i kompletan remont opreme u prva tri objekta.

Za pomenute objekte imamo rešenja Ministarstva poljoprivrede  o ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova i isti su upisani u Registar objekata za kapacitet od 56000 jedinkiU našim objektima je postavljena najsavremenija oprema za živinarstvo a proizvođači su :

• Jomapeks Novi Sad – oprema za hranjenje živine www.jomapeks.com

• Tigsa Španija – oprema za pojenje www.tigsa.com

• Termotecnica Pericoli Italija – oprema za ventilaciju www.pericoli.com

• Cooling Pad Italija – oprema za klimatizaciju www.gigolariccardi.com

• Tehnoserv Subotica – kotao na bio masu www.tehnoserv.com

• Elektra Inđija – toplovodni kaloliferi www.elektra-indjija.com

Na osnovu kvalitetnih objekata, dobrih hibrida, dobrom upravljanju jata postižemo rezultate u proizvodnji koji veoma često za par procenata prelaze tehnološke karakteristike tih hibrida. Serviseri koji od strane proizvođača roditeljskih pilića stalo obilaze živinu i prate njihove rezultate u proizvodnji veoma često koriste ove parametre u svojim prezentacijama.

Kao rezultat dobrog rada dobili smo dve plakete za rezultate od 150.7 i 156.3 jednodnevnih pilića po useljenoj kokici.