Preuzmite Tehnološki normativi ROSS 308 brojlera

Preuzmite Kompletan priručnik za ROSS 308 brojlere

Preuzmite Ambijetalno upravljanje objektom za brojlere

Preuzmite Ishrana ROSS 308 brojlera

Preuzmite Prvih 24 časa brojlera

Izdvajamo

PRIPREMA OBJEKTA – Naseljavanje jednodnevnih pilića

Piliće u svakom proizvodnom ciklusu treba naseljavati u detaljno oprane i dezinfikovane objekte, „odmorene“ i pravilno pripremljene, što podrazumeva čitav niz postupaka koje treba izvesti između dva turnusa.

Više

PRIPREMA OBJEKTA – Transport pilića

Piliće u svakom proizvodnom ciklusu treba naseljavati u detaljno oprane i dezinfikovane objekte, „odmorene“ i pravilno pripremljene, što podrazumeva čitav niz postupaka koje treba izvesti između dva turnusa.

Više

PRIPREMA OBJEKTA – Osvetljenje

Piliće u svakom proizvodnom ciklusu treba naseljavati u detaljno oprane i dezinfikovane objekte, „odmorene“ i pravilno pripremljene, što podrazumeva čitav niz postupaka koje treba izvesti između dva turnusa.

Više