ČIŠĆENJE FARME

Prvo je potrebno farmu očistiti od prethodnog turnusa, što podrazumeva:

  • Demontiranje mobilne opreme
  • Uklanjanje stajnjaka
  • Čišćenje objekta i kruga farme
  • Dezinfekcija objekata i opreme
  • Unošenje prostirke

Piliće u svakom proizvodnom ciklusu treba naseljavati u detaljno oprane i dezinfikovane objekte, „odmorene“  i pravilno pripremljene, što  podrazumeva čitav niz postupaka koje treba izvesti između dva turnusa.

Prvo je potrebno farmu očistiti od prethodnog turnusa, što podrazumeva:

  1. Demontiranje mobilne opreme

Na kraju svakog turnusa, po završetku isporuke pilića, pristupa se temeljnom čišćenju mobilne opreme. Ona se može izvršiti iznošenjem opreme iz objekata ili podizanjem linija za hranjenje i napajanje

 

  1. Uklanjanje stajnjaka

Preporuka je odmah nakon iseljavanja prskanje svih površina nekim insekticidom. Prskanjem plafona i zidova možete se „osloboditi“ prašine, a nečistoću treba ukloniti i sa ventilacionih otvora, greda i drugih predmeta. Zatim iz objekta treba ukloniti prostirku i propisno je udaljiti.

 

  1. Čišćenje objekta i kruga farme (prvo grubo, a zatim i fino), pranje objekta i opreme

Nakon iznošenja prostirke treba pristupiti kvašenju poda, svih površina i opreme, vodom i deterdžentom. Princip je da se pranje počne od gore i nastavi ka dole. Objekat treba da je nakvačen nekoliko sati. Opremu za hranjenje i napajanje takođe treba dobro oprati. Linije pojenja treba isprazniti i napuniti dezificijensom. Rezervoare za vodu i cevi treba da se operu i po mogučstvu napune dezificijensom (koji treba isprati čistom vodom posle 24 časa).

 

  1. Dezinfekcija objekata i opreme

Po završenom pranju treba da se obavi prva dezinfekcija i objekat se zatvori i ostavi da se odmori 14 dana. Vrlo je važno da se očisti dezinfikuje i širi prostor oko objekta u kojem će se gajiti pilići, a takođe i putna mreža. Pranje se obično vrši aparatima pod pritiskom, a deterdženti za pranje i dezificijensi treba da se koriste prema uputstvima prouzvođača. Krečenje unutrašnjosti objekta je efikasan način dezinfekcije, ali ne dovoljan. U ponudi poljoprivrednih apoteka možemo naći i sredstva za dezinfekciju širokog spektra. Nemojmo zaboraviti dezinfekciju hranilica, pojilica i razne opreme. Ovi preparati su efikasni protiv svih mikroorganizama i deluju na duži period, ali nisu štetni na organizam pilića.

 

  1. Unošenje prostirke

Prostirka je veoma bitna za održavanje optimalnih ambijentalnih uslova u objektima i za pravilan razvoj pilića. Za prostirku se najčešće koristi pšenična slama, iako je hoblovina mnogo bolji materijal ali ona često nije dostupna. U svakom slučaju prostirka treba da bude suva, rastresita, bez plesni i čista, a ako se kosristi slama mnogo je bolje da ona bude seckana, jer se na taj način povećava njena higroskopnost.

Prostirka mora da bude ravnomerno raspoređena po objektu u sloju od 7,5-10 cm. Računa se da je dovoljno  2-5kg/m2. Potrebno je na farmi imati rezerve prostirke, jer se ona u toku tova uvek može dodavati, a ako su nepovoljni ambijentalni uslovi ili dođe do curenja vode iz pojilica, deo prostirke potrebno je nekad i zameniti.

Prostirka mora biti PORAVNATA, jer neravna prostirke dovodi i do neravnomernog rasporeda pilića, ometa pristup hranilicama i pojilicama i dodovi do različite visine linija za hranjenje i pojenje.

Izvor     www.zivinarstvo.com

Download Preuzmite uputsvo